Frábær kennsla

by Konráð

Ég hef aldrei áður náð tökum á bringusundi, en í þessum litla hópi hef ég fengið góða kennslu og hef náð miklum framförum.

kv. Konráð

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Syndaselur námskeið - hvernig líkar þér?.