Þúsundkallinn

by Harpa
(Reykjavík)

Hver er fleirtalan af nafnorðinu "þúsundkall"?

Nú, auðvitað "Þið sundkallar"

Comments for Þúsundkallinn

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 31, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Góður
by: Brynjólfur

Tók mig tíma að fatta þennan :(

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to A Lettum Notum.